Senator Lummis Joins Neil Cavuto to Discuss the Threat of Tik Tok